Sälj ditt guld &
dina diamanter/ädelstenar


  • Försäkrade & kostnadsfria brev.
  • Pengarna inom 24 timmar.

  • Beställ kostnadsfritt brev.

Beställ ditt brev nu

Brevet är inte på något sätt bindande.

 
 
 
 
 
 
 

Guldpriser

24kt         482 kr/g

22kt         411  kr/g

18 kt         334 kr/g

14 kt         261 kr/g

Diamanter

Ingen diamant är den andra lik.

Detta gör det väldigt svårt att generellt ge ett pris på diamanter här.


Om du vet diamantens kvalité får du gärna kontakta vår kundtjänst för en för-värdering.

Diamanter värderas efter fyra parametrar, diamantens fyra C. C:na står för Clarity, Carat, Color och Cut, alltså Renhet, Vikt, Färg och Slipning. 

  • C A R A T – “Carat” gällande en diamant får inte blandas ihop med renhetsmåttet “karat” för guld. Carat är nämligen vikten på diamanten. En carat är 0,2 gram.                                                                 
  • C L A R I T Y – För att mäta renheten av en diamant så förstoras diamanten med exempelvis en lupp och därefter så graderas den enligt en skala. Kanske har du hört ordet ”luppren”? Diamanten på bilden har SI=Small inclusions. (Små inneslutningar) enligt denna gradering.                                                                                                      
  • C O L O U R – Att kalla det färg är egentligen lite missvisande. Det man tittar efter när man undersöker en diamant är faktiskt avsaknaden av färg. Ju mer avsaknad av färg en diamant har desto ovanligare och värdefullare är den. Man brukar gradera färgen i en skala från D till Z. Färgen på en diamant bedöms bäst i dagsljus eller dagsljusbelysning.                                                                                                            
  • C U T – Diamantens höga ljusbrytningsindex skapar i kombination med en korrekt slipning det vi kallar “eld i stenen”. Vanliga slipformer är fullslipade briljanten, 8-kantslipade briljanten, rosenstenen, Carré- och baguetteslipning.

Ädelstenens värde

Vad avgör egentligen värdet på en ädelsten? Det är en rad olika faktorer som avgör värdet på ädelstenen– här listar vi de viktigaste:
 

ÄDELSTENARS HÅRDHET

Det är framför allt hårdheten som avgör stenens kvalitet och därmed också stenens andrahandspris. 
 

FÄRG OCH SKIFTNINGAR

Ädelstenarnas färg är en annan faktor som avgör värdet. En ädelsten vars grundfärg är mycket klar och som knappt skiftar från sin ursprungsfärg är ofta extra värdefull.

 

SÄLLSYNTHET

Hur sällsynt ädelstenen är spelar såklart in i hur värdefull den är.