Guldbolaget är ett familjeföretag som grundades i slutet av 1980-talet,

men historia började redan 1965. Erfarenheten av ringtillverkning och entreprenörskapet är lång.

Företaget, familjen och det faktum att de bor och verkar lokalt i Småland skapar tillsammans en härlig dynamik i livet!


För oss är passionen för tillverkning och spänningen i själva företagandet centralt. På Guldbolaget pågår ständigt förbättrings- och förfiningsprocesserna. Vi kan hantverket men tvekar aldrig att använda den senaste tekniken. Resultatet är det viktiga!


Vi äger hela tillverkningsprocessen, från legering till färdig ring, så vi har kontroll över din ring från början till slut.

Av de ringar som säljs i Sverige och Norden står Guldbolaget för en stor andel. Guldbolagets ringar stämplas med bokstavskombinationen “GBA”. En ring med denna stämpel står för svenskt hantverk, äkta omsorg, kvalité, kompetens, design och service! Varje ring som tillverkas på Guldbolaget är unik och tillverkas först när en specifik beställning är gjord.